1. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 2. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 3. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5,00 / 10,00

 4. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 5. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Fokserød N
  Takst (lett/tung): 6,00 / 12,00

 6. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 7,00 / 14,00

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E18 Vestfold AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema