1. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 2. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 18,00 / 36,00

 3. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Gulli
  Åpner høsten 2014

 4. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Ramsum
  Åpner høsten 2014

 5. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Fokserød N
  Åpner høsten 2014

 6. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Natvall
  Åpner høsten 2014

Bompengeselskapet E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

E18 Vestfold AS Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Faks: 32 83 12 22 Kontaktskjema