1. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 2. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 18,00 / 36,00

 3. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Ås Nord
  Åpner høsten 2014

 4. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Holmene
  Åpner høsten 2014

 5. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Fokserød N
  Åpner høsten 2014

 6. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Klinestad
  Åpner høsten 2014

Bompengeselskapet E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

E18 Vestfold AS Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Faks: 32 83 12 22 Kontaktskjema