Select Language
 1. E16 Kongsvingervegen AS

  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 2. E16 Kongsvingervegen AS

  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 3. E16 Oppland AS


 4. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 5. E18 Vestfold AS

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 18,00 / 36,00

 6. E6 Gardermoen - Moelv AS

  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 7. E6 Gardermoen - Moelv AS

  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 8. E6 Gardermoen - Moelv AS

  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 17,00 / 34,00

 9. E6 Gardermoen – Moelv AS

  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 14,00 / 28,00

 10. E6 Oppland AS

  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 11. E6 Oppland AS

  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 16,50 / 33,00

 12. E6 Ringebu-Otta AS


 13. Fv34 Oppland AS

  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 27,00 / 54,00

 14. Gausdalsvegen AS

  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 15. Gausdalsvegen AS

  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 16. Hallingporten Vegfinans AS

  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda

 17. Oslofjordtunnelen AS

  Bomstasjon: Måna
  Takst (lett/tung): 60,00 / 130,00

 18. Rv4 Oppland AS

  Bomstasjon: Rv. 4 Grønndalen
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 19. Rv4 Oppland AS

  Bomstasjon: Fv. 110 Breiskallen
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 20. Tønsberg Hovedvegfinans AS

  Bomstasjon: Auli
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 21. Tønsberg Hovedvegfinans AS

  Bomstasjon: Kjelle
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 22. Tønsberg Hovedvegfinans AS

  Bomstasjon: Gressbanen
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 23. Tønsberg Hovedvegfinans AS

  Bomstasjon: Slagendalen
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 24. Tønsberg Hovedvegfinans AS

  Bomstasjon: Kanalen
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

 25. Tønsberg Hovedvegfinans AS

  Bomstasjon: Presterød
  Takst (lett/tung): 15,00 / 30,00

Bompengeselskapet E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

E18 Vestfold AS Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Faks: 32 83 12 22 Kontaktskjema