1. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 2. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 3. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5,00 / 10,00

 4. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 5. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Fokserød N
  Takst (lett/tung): 6,00 / 12,00

 6. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 7,00 / 14,00

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E18 Vestfold AS, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema