Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans E18 Vestfold AS, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema