Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Gausdalsvegen AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Utvikling og tall

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Nye fylkesveg 255 fra Jørstad i Lillehammer til Segalstad bru i Gausdal har blitt en tryggere veg for alle - det har blitt tryggere å kjøre og det har blitt tryggere å gå og sykle langs vegen. Utbedring av fylkesveg 315 Lundgård-Brubakken inngår i utbyggingsprosjektet, det samme gjør ny veg mellom krysset fv. 255/E6 og Storhove i Lillehammer. Økt trafikksikkerhet og framkommelighet har vært hovedmålene med utbyggingen.

Etter tildeling av ekstraordinære tilskudd fra staten, ble bompengeinnkrevingen avsluttet 1.juli 2021.

Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no